Aktualności Backfist

Trener personalny w Częstochowie czyli Backfist po pandemii

Trener personalny w Częstochowie czyli Backfist po pandemii

Trener personalny w Częstochowie czyli Backfist po pandemii jest być może tytułem nie trafionym. Być może za kilka tygodni okaże się, że to okres przejściowy między falami zachorowań, zwłaszcza że liczba zakażonych ostatnio wzrasta w naszym województwie. Jest to jednak dobry czas, by zdiagnozować mocne i słabe strony firmy, by odpowiednio rozwijać je albo eliminować.

Od 6 czerwca wróciliśmy do pracy w trybie stacjonarnym, bo wcześniej spotykaliśmy się w mediach społecznościowych. W czasie izolacji społecznej pozostawaliśmy w kontakcie z klientami, ponieważ dbamy o ich bezpieczeństwo i zdrowie bez względu na okoliczności. Z tego również powodu po ponownym otwarciu Backfist Dojo – Ośrodka Treningu Personalnego w Częstochowie przy ul. Hutników przestrzegamy obowiązujących aktualnie zasad sanitarnych. Dobry Trener personalny w Częstochowie dba o swoich klientów.

Zmiana formuły treningów wymuszona potrzebą zachowania dystansu nie była aż taka trudna. Od wielu lat Prywatna Szkoła Walki „Backfist” koncentruje się na zajęciach personalnych albo realizowanych w kilkuosobowych grupach. Obecnie okazało się, że ta forma zajęć zapewnia klientom nie tylko efektywność i komfort, ale również bezpieczeństwo. Z myślą o treningach personalnych i kameralnych projektowany był nasz ośrodek treningu personalnego, otwarty przed kilku laty. To nie kombinat usług sportowych, w którym przewijają się codziennie tłumy anonimowych klientów, ale przestrzeń spotkania zaprzyjaźnionych ludzi skupionych wokół osoby trenera, Tomasza Borala. Czas pandemii pokazał, że powinniśmy unikać kontaktu z przypadkowymi osobami, ponieważ wiedza o ich stanie zdrowia może okazać się bezcenna. Budowana przez lata relacja wzajemnego zaufania sprawia, że obecnie możemy czuć się bezpiecznie. Na zajęciach uczymy przecież nie tylko technik i stylów walki, ale również podkreślamy znaczenie partnerstwa, zwracamy uwagę na wypracowywanie nawyków zwiększających bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich oraz zwracamy uwagę na czynniki potęgujące zagrożenie. Trener personalny w Częstochowie,  obecnej sytuacji sugeruje uwzględnienie tego dodatkowego elementu.

 

Trener personalny w Częstochowie
Trener personalny w Częstochowie

Nasza oferta nie uległa zmianie. Popularnością cieszą się nadal zajęcia samoobrony dla pań (prowadzone w różnych formach, choć oczywiście w tym momencie w ograniczonych liczebnie grupach), zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z wykorzystaniem technik sztuk walki oraz treningi personalne dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości wydolnościowych klienta. Trener personalny w Częstochowie obecnie zachęca nie tylko do pracy nad wydolnością organizmu i ogólną sprawnością fizyczną, ale również nad sylwetką, nieco zniekształconą w czasie pandemii. W wielu przypadkach to efekt uboczny rozkwitu pasji kulinarnych w społeczeństwie, siedzącego trybu życia oraz przejścia na tryb pracy zdalnej, które odebrało nam przyjemność codziennego spaceru.

W czasie pandemii media niejednokrotnie pokazywały przerażające i tragiczne sytuacje rozgrywające się na świecie. Wydaje się jednak, że najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, to zamknięcie się w domu i poddanie się poczuciu bezsilności albo przekonaniu, że za drzwiami czyha śmiertelne niebezpieczeństwo. Czasami groźniejszy jest bezruch oraz brak kontaktu z innymi, dlatego zachowując zasady bezpieczeństwa, nie można ulec paraliżującemu strachowi. COVID-19 pokazał, że świat jest nieprzewidywalny, ale można zrobić wiele, by poczuć się szczęśliwym. Jednym z takich „życiodajnych czynników” jest na pewno aktywność fizyczna (oczywiście z zachowaniem nieodzownych środków bezpieczeństwa). Pod okiem doświadczonego trenera i w gronie odpowiedzialnych znajomych to może się okazać naprawdę łatwe. A to gwarantuje Prywatna Szkoła Walki „Backfist” oraz najlepszy Trener personalny w Częstochowie.

Poznaj ofertę planów treningowych.

Jeśli szukasz trenera osobistego https://treningpersonalny24.pl/ kliknij tutaj.

Czytaj dalej...

Kurs Samoobrony Częstochowa

Kurs Samoobrony Częstochowa - Szkolenie w Kickboxingu - Egzamin na stopnie Polskiego Związku Kickboxingu

Jaki jest poziom zainteresowania kickboxingiem w polskim społeczeństwie? Sądząc po frekwencji na egzaminie na stopnie uczniowskie Polskiego Związek Kickboxingu, należy sądzić, że wzrasta on nieustannie. Między 7 a 14 grudnia 2019 roku w Prywatnej Szkole Walki „Backfist” odbył się sprawdzian umiejętności w zakresie sztuk walki dla wszystkich chętnych. Zgodnie z normami opracowanymi przez PZKB egzamin obejmował test techniczny, a dla grup zaawansowanych również walkę w pełnym kontakcie oraz test sprawnościowy. Stopniowanie wymagań jest sposobem motywacji oraz ujawnia troskę o zrównoważony rozwój uczniów. To również informacja zwrotna dla trenerów, czy wybrane przez nich metody przynoszą oczekiwane efekty. Podczas zajęć to oni kształtują i oceniają kompetencje swoich podopiecznych i mobilizują ich do doskonalenia umiejętności, egzamin pozwala również zweryfikować ich wybory i metody.

Polski Związek Kickboxingu opracował dla uczniów 10-stopniową drogę rozwoju, od pasa koloru białego aż po pas brązowy z czarnym zakończeniem. Do przejścia całej drogi potrzeba ogromnej wytrwałości, ciężkiej pracy, wysokiego poziomu motywacji oraz znakomitych trenerów, doskonale wyszkolonych, ale także odpowiednio reagujących na bieżące problemy.

Kurs Samoobrony Częstochowa - W tym roku zainteresowanie egzaminem było tak duże, że zdających podzielono według kategorii wiekowych i stopnia zaawansowania. Dla każdej grupy – dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn – wyznaczono osobny dzień. Egzaminator PZKB, Tomasz Boral, trener personalny i instruktor z ogromnym doświadczeniem, sprawdził poziom wyszkolenia 62 osób. Z roku na rok w grupie trenujących obserwujemy wzrost liczby pań, co nie tylko potwierdza ich coraz intensywniejsze zainteresowanie aktywnością fizyczną, ale również zmianę preferencji w tym zakresie. Modyfikacja nawyków i postaw społecznych przekłada się również na wybór uprawianej przez kobiety aktywności fizycznej. Poza tym sztuki i sporty walki przestały być już kojarzone wyłącznie z agresywnym i brutalnym zachowaniem, a stały się doskonałą formą modelowania sylwetki oraz spędzania czasu wolnego.

Zdający byli doskonale przygotowani, nic dziwnego, że egzamin na wybrane stopnie dla wszystkich zakończył się sukcesem. Oczywiście, prezentacji umiejętności towarzyszył stres, wpisany w każdą formę sprawdzianu. Można to było zaobserwować przede wszystkim u młodszych uczniów. Ale i egzamin z panowania nad sobą został zaliczony. Sport i aktywność fizyczna to przecież doskonałe sposoby obniżania poziomu zdenerwowania, co procentuje w codziennym życiu.

PRZEJDŹ DO GALERII

Czytaj dalej...

Siła częstochowskich kobiet

O zaangażowaniu mieszkanek naszego miasta w rozmaite formy działalności można napisać wiele. Aktywnie uczestniczą w życiu politycznym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym oraz podejmują wiele cennych inicjatyw. Są posłankami, rektorami wyższych uczelni, prezesami firm, ale także, co równie ważne, dobrymi żonami i zatroskanymi matkami. Nic dziwnego, że potrzebują przestrzeni, w której mogą podyskutować o swoich sprawach i zastanowić się nad sposobami stymulowania zaangażowania pozostałych.

Jedną z takich możliwości jest Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej, zainicjowane w 2010 roku m.in. przez posłankę Halinę Rozpondek. Jubileuszowe – bo dziesiąte – spotkanie odbyło się 21 września br. w Auli Maximum Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Jak zwykle zorganizowano wiele warsztatów, treningów interpersonalnych, wykładów oraz dwa panele dyskusyjne, na temat Kreatywności kobiet oraz Dyplomacji kobiet. Poza tym można było zasięgnąć porady psychologa, neurologa, dermatologa czy podologa.

Jednym z prowadzących był Tomasz Boral, właściciel Szkoły Sztuk Walki Backfist, na co dzień prowadzący treningi personalne i rozmaite warsztaty z zakresu samoobrony oraz zajęcia poprawiające kondycję psychofizyczną, skierowane także do kobiet. W swoim wykładzie zwracał uwagę, że kluczowe znaczenie w osiągnięciu sukcesu ma odpowiedni poziom motywacji, determinacja, a przede wszystkim bardzo jasne wyznaczenie celu. Powoływał się przy tym na twórcę marki McDonald’s, który motywację i determinację stawiał ponad talent oraz wykształcenie. Dla chcących spróbować sił we własnym biznesie amerykańscy bracia stają się również świetnym przykładem, że należy bacznie rozglądać się wokół, by znaleźć jakąś niszę, niezagospodarowaną jeszcze przez innych, a powstałą choćby wskutek zmieniających się przyzwyczajeń społeczeństwa.

Również pozostali wykładowcy i trenerzy przygotowali niezwykle ciekawe wstąpienia i warsztaty. Kamila Grochowina opowiadała o pięknie wewnętrznym uzależnionym od kondycji psychicznej, Oliwia Bryła doradzała, jak zadbać o urodę, a Katarzyna Stankow uczyła podstaw zbilansowanej diety. Wydaje się więc, że częstochowskie forum stwarzało doskonałą okazję, by nauczyć się myślenia o zmianach, mądrze je planować, a następnie konsekwentnie przeprowadzać. Ten mechanizm można zastosować w skali mikro i makro, czyli zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym. Przede wszystkim trzeba jednak mieć marzenia i podjąć trud ich realizacji.

Czytaj dalej...

Zamarzyły o innym życiu czyli Koniec kursu samoobrony – początek życiowych zmian

Koniec kursu samoobrony – początek życiowych zmian 10 września 2019 roku grupa częstochowianek zakończyła warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki Backfist w ramach projektu Uwolnij się z grupy ryzyka, finansowanego przez Urząd Miasta Częstochowy. Zapisując się na zajęcia, kobiety chciały poprawić swoje poczucie bezpieczeństwa, nabyć pewności siebie, nauczyć się przydatnych technik samoobrony oraz wytrenować nawyki, które będą mogły wykorzystać w sytuacjach trudnych i groźnych. Obserwując ćwiczące panie, trzeba przyznać, że praca z zaangażowaniem przyniosła efekty. W nowoczesnej sali Backfist przy ul Hutników 9, zaprojektowanej z myślą o treningach sztuk walki, przez kolejne tygodnie odbywały się zajęcia prowadzone przez trenera Tomasza Borala. Uczestniczki dowiadywały się, jak poradzić sobie w czasie napadu, ćwiczyły zachowania przydatne w sytuacjach niebezpiecznych, ale przede wszystkim pilnie trenowały. Pracowały nad wytrzymałością organizmu, elastycznością ciała i koordynacją ruchów. Jedną z idei przyświecających działalności Stowarzyszenia jest upowszechnianie przekonania, że aktywność fizyczna jest fundamentem udanego życia. To podstawa samoobronny, ale również czynnik wpływający na samopoczucie i pewność siebie. Tomasz Boral, prezes Stowarzyszenia, a przede wszystkim doświadczony trener i popularyzator sztuk walki, przekonuje, że elementy różnych technik i stylów można włączyć do swojego codziennego treningu. W ten sposób można połączyć zdrowe i pożyteczne. Kopnięcia, wymachy rąk, przewroty i silne nogi mogą kiedyś uratować życie nam lub komuś z bliskich. Celem warsztatów była również poprawa samooceny poprzez ćwiczenia fizyczne. Poczucie, że ciało jest nam posłuszne i staje się coraz sprawniejsze, doskonale wpływa przecież na psychikę i pozwala nabyć przekonania, że marzenia są możliwe do spełnienia, nawet jeśli wymagają dużego nakładu pracy. To chyba najlepszy sposób przeciwdziałania przemocy, rozgrywającej się czasami w sposób bezgłośny i niemal niesłyszalny. Do odparcia ataku często potrzeba siły charakteru i pewności siebie. Certyfikaty wręczyli uczestniczkom Tomasz Boral oraz Katarzyna Bigosińska, koordynatorka projektu. Była to miła uroczystość podsumowująca wspólne spotkania, bo przecież zajęcia sprzyjały także poznawaniu nowych osób i budowaniu relacji. Nic tak nie zbliża jak wspólna aktywność fizyczna.

Czytaj dalej...

Zakończenie projektu Ninja Backfist Kids

Zakończenie projektu Ninja Backfist Kids

30 czerwca, a więc nieco później niż w szkołach, odbyło się pożegnanie z uczestnikami projektu Ninja Backfist Kids – Ty też możesz zostać ninją. Sport dla wszystkich. Program skierowany do dzieci od lat 8, a prowadzony przez Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki Backfist, współfinansowany był przez Urząd Miasta Częstochowa w ramach działań z zakresu zdrowia publicznego. Zajęcia odbywały się od 21 marca w kolejne wtorki i czwartki w nowoczesnym budynku sportowym przy ul. Hutników 9, zaprojektowanym z myślą o treningach sztuk walki.

Uczestnicy zajęć, dziewczynki i chłopcy, nie tylko poznawali techniki i zasady walki, ale przede wszystkim poprzez zabawę uczyli się nawyków prozdrowotnych. Trener Tomasz Boral zadbał o urozmaicenie zajęć i na podstawie wstępnej diagnozy i obserwacji młodych uczestników zbudował program dostosowany do ich potrzeb i temperamentu. Były więc ćwiczenia ogólnorozwojowe, zawierające elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, a przede wszystkim dające możliwość wyładowania nadmiaru energii. Dzieci oswajały się z workiem bokserskim i wykonywały zadania w parach.

Celem spotkań było również motywowanie uczestników do regularnej aktywności fizycznej oraz podniesienie poziomu akceptacji siebie. Podczas ćwiczeń młodzi obserwowali, że każdy z nich ma nieco inne możliwości, a w konfrontacji z przeciwnikiem może zrekompensować swoje słabości. Nie istnieje coś takiego jak modelowe wymiary ani modelowa waga. Ważna jest sprawność, wydolność, koncentracja na aktualnie wykonywanym zadaniu, a przede wszystkim determinacja.

Tomasz Boral, trener z olbrzymim doświadczeniem, współpracujący z osobami w różnym wieku, bacznie obserwował uczestników programu i ich relacje z grupą. Wspólne zajęcia to przecież doskonała nauka budowania relacji i zaufania partnerowi w czasie ćwiczeń. Swoimi spostrzeżeniami na temat uczestników trener dzielił się z rodzicami. Tym samym zajęcia dostarczały pretekstu, by porozmawiać o dzieciach, ich predyspozycjach i możliwościach, ale także o sposobach radzenia sobie w konkretnych sytuacjach wychowawczych.

Zakończony projekt Stowarzyszenia był kolejnym działaniem finansowanym przez Urząd Miasta Częstochowa. Dobra współpraca między podmiotami i zadowolenie uczestników dają nadzieję na dalszą współpracę. Aktywność fizyczna to przecież doskonały pomysł na budowanie wspólnoty lokalnej, przeciwdziałanie problemom interpersonalnym i wychowawczym oraz ich rozwiązywanie. To okazja nabycia pewności siebie oraz sposób nadrobienia rozmaitych niedoborów. Koniec programu nie musi jednak oznaczać przerwy w aktywności fizycznej. W bogatej ofercie zajęć prowadzonych przez Tomasza Borala na pewno każdy mieszkaniec Częstochowy znajdzie coś dla siebie.

Czytaj dalej...

Zostań bohaterem z Backfist

Zostań bohaterem z Backfist

            Być jak… tu oczywiście może pojawić się wiele postaci filmowych, sportowców czy współczesnych gwiazd, podziwianych za sposób życia, umiejętności, wygląd albo sprawność fizyczną. Naszym zadaniem jest przekonać dzieci, by podziw przemienić w działanie i przygotować dzieci, by w przyszłości żyły aktywnie i niemal codziennie przesuwały granice swoich możliwości. Dla takich ludzi nie ma rzeczy niemożliwych. Czasami co najwyżej trzeba nieco dłużej poczekać na efekt. A cierpliwości i panowania nad emocjami też można się nauczyć.

Z myślą o kreowaniu takiej postawy, stylu życia i sposobu myślenia Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki Backfist przygotowało dla najmłodszych projekt Ninja Bakcfist Kids – Ty też możesz zostać ninją. Sport dla wszystkich. Program jest współfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy w ramach działań z zakresu zdrowia publicznego w roku 2019. Zajęcia rozpoczęły się 21 marca br. w sali przy ul. Hutników 9.

W programie znalazły się nie tylko elementy treningu sztuk walki. Nie chodzi przecież o to, żeby dzieci już teraz określiły swoje zainteresowania sportowe, ważniejsze, by zadbały o sprawność fizyczną. A z tą jest współcześnie coraz gorzej. Lekarze biją na alarm. Szacuje się, że 10% dzieci i młodzieży ma problem z otyłością i nadwagą, a co gorsze, jest to wciąż tendencja zwyżkowa. Z tego powodu najważniejszym zadaniem okazuje się, przekonanie młodych, że można inaczej spędzać czas niż siedząc przed ekranem swojego tabletu czy laptopa.

Trener, Tomasz Boral, doskonale radzący sobie w kontaktach z dziećmi, zadbał o to, by nie było nudno. To przecież współcześnie jedna z najgroźniejszych plag współczesności, obok braku aktywności. Było więc ciekawie, a przede wszystkim zdrowo i bezpiecznie. Bazując na sztukach walki, instruktor wprowadzał elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz gimnastyki ogólnorozwojowej. Wszystko po to, by wzmocnić mięśnie posturalne uczestników i ukształtować ich odpowiednią postawę ciała. Wszak dobrze ułożona sylwetka to jeden z podstawowych elementów przyczyniających się do sukcesu. Być wyprostowanym i wysportowanym młodym człowiekiem to przecież rzecz godna pozazdroszczenia. Jednocześnie zajęcia pozwalały zarówno chłopcom, jak i dziewczynkom zneutralizować nadmiar energii, a może raczej osiągnąć jej właściwy poziom – był to przecież również doskonały sposób, by naładować baterie.

Zajęcia nie przemienią dziecka w ninję, ale pozwolą mu doświadczyć, jak wiele spraw może uporządkować aktywność fizyczna. Dzięki treningom młody człowiek nauczy się systematyczności, nabierze pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami, zatroszczy się o bezpieczeństwo w swojej grupie. Stanie się odważniejszy, a mądry trener nauczy go, że silniejszy nie wykorzystuje swojej przewagi przeciwko słabszym, ale potrafi odpowiednio się nimi zaopiekować.

 

Czytaj dalej...

Backfist zmniejsza grupę ryzyka przemocy - kurs samoobrony

Jak ograniczyć przemoc, jak ochronić przed nią najsłabszych i najbardziej bezbronnych? Jednym ze skuteczniejszych sposobów jest organizowanie zajęć z samoobrony dla kobiet, jednej z najbardziej zagrożonych grup społecznych. Natura obdarzyła je przecież mniejszą masą ciała, niższym wzrostem oraz nieco mniejszą siłą. Bez względu na poziom sprawności statystycznie pozostają słabsze od mężczyzn. A ci czasami nie mają skrupułów, by siłowo rozwiązywać sytuacje konfliktowe albo po prostu wyładować swoje frustracje. Mimo naturalnych niedoborów kobiety wcale nie są bezbronne.

Przekonują o tym warsztaty samoobrony dla pań. 16 marca br. ruszył kolejny kurs prowadzony w ramach projektu Uwolnij się z grupy ryzyka, współfinansowanego z budżetu Gminy Miasta Częstochowa w ramach zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki Backfist, organizujące już wcześniej podobne kursy, cieszące się wśród kobiet wielką popularnością. Istotą zajęć jest przekonanie pań, że mogą więcej niż im przez lata mówiono. Potrafią przecież zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Ważne, by nie lekceważyły sygnałów zapowiadających niebezpieczeństwo, ale też nie zachowywały się zbyt ryzykownie. A przy tym, co najważniejsze, nie tolerowały przemocy i nie próbowały tłumaczyć oprawców zdenerwowaniem, przemęczeniem, chwilowym spadkiem nastroju, niespełnieniem ich oczekiwań. Wymówek są tysiące, ale wszystkie z odpowiedniego dystansu zdają się równie głupie.

Treningi prowadzi Tomasz Boral w Backfist Dojo przy ul. Hutników 9. Każdy, kto zna Tomasza Borala, wie, że potrafi nawiązać kontakt z uczestniczkami, by zachęcić je do aktywności fizycznej i w ciekawy sposób przekazać im podstawy samoobrony. Panie uczą się zapobiegać sytuacjom ryzykownym, ponieważ pierwsza zasada bezpieczeństwa brzmi – unikać konfrontacji tak długo, jak to możliwe, nie dopuszczać do przekroczenia granicy swojego terytorium, określającej pas bezpieczeństwa. Kolejny pakiet informacji dotyczy już zachowania w sytuacjach niebezpiecznych. Kobiety dowiadują się, że mniejszy ciężar ciała oraz nieco mniejsza siła nie są przeszkodą, by skutecznie obezwładnić napastnika. Najważniejsze jest zaskoczenie. Kilka podstawowych technik pozwoli kobietom zyskać czas, by wezwać pomoc albo schronić się w bezpiecznym miejscu.

Aspekt warsztatowy jest ważny. Oprócz konkretnych umiejętności, kobiety mają nabrać pewności siebie. Nie mogą czuć się zagubione w sytuacji niebezpiecznej. Przydatna okazuje się każda forma zajęć podnosząca sprawność fizyczną i wydolność organizmu. Tomasz Boral uczy kobiety również czujności, umiejętności przewidywania tego, co się wydarzy, a także wykorzystania słabości przeciwnika, by wyprowadzić skuteczny kontratak.

 

 

Czytaj dalej...

Sztuki walki bez agresji

Sztuki walki bez agresji

Treningi bazujące na sztukach walki stają się coraz popularniejsze. Wybierają je dorośli, młodzież i dzieci, mężczyźni i kobiety. Niektórzy marzą o tym, by zostać mistrzami albo wystąpić na zawodowym ringu czy macie, inni chcą zadbać w ten sposób o swoje bezpieczeństwo, jeszcze inni uznają taki rodzaj aktywności za doskonałą formę odpoczynku po męczącym dniu. Powodów obserwowanego trendu jest wiele. Na pewno wpłynęły na to telewizyjne transmisje zawodów, gali i starć mistrzów, ale przede wszystkim przekonanie, że ćwiczenia kojarzone z różnymi stylami walki mogą z powodzeniem stać się częścią zarówno treningów ogólnorozwojowych, jak i treningów cardio.

Takie aktywności okazują się przecież doskonałym sposobem dotlenienia organizmu, poprawienia jego wytrzymałości, polepszenia pracy serca czy gospodarki hormonalnej, modelowania sylwetki, rzeźbienia klatki piersiowej, wzmocnienia mięśni, rąk i nóg itd. Ponieważ tego rodzaju zajęcia są niezwykle dynamiczne, w programie dominują wymachy, kopnięcia, wyrzuty, stają się one doskonałą okazją do spalenia nadmiaru tkanki tłuszczowej oraz rozciągnięcia mięśni. Oprócz ogólnej sprawności fizycznej podczas treningów wzrasta także szybkość reakcji, zwinność i elastyczność ciała.

Kolejną ważną zaletą treningu bazującego na sztukach walki jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa. I choć każda aktywność fizyczna wpływa na poprawę sprawności, szybkości i siły uderzenia, to jednak takie zajęcia uczą również odpowiednich technik potrzebnych do ataku i obrony, które można wykorzystać w prawdziwych sytuacjach zagrożenia. Wypracowane na treningach nawyki zostaną włączone w codzienne życie. Z całą pewnością jednak trening sztuk walki nie potęguje agresji, ale raczej uczy opanowania i zachowania spokoju bez względu na reakcje innych.

Tego rodzaju trening pomaga także oczyścić umysł. To nie tylko doskonały sposób odreagowania stresu, wyładowania frustracji na worku bokserskim czy tarczach trzymanych przez trenera, oraz emocji, przede wszystkim tych złych. Tu nikt nie powie, że nie można, nie wypada. Ale zajęcia podnoszą też samoświadomość ciała i psychiki, uczą koncentracji na wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. Pozwalają doświadczyć stanu flow, czyli przepływu, pożądanego nie tylko przez sportowców i pojawiającego się w czasie różnych czynności.

Stan flow wymaga automatyzmu, koncentracji, przekonania, że aktywność fizyczna to nie tylko praca mięśni. Poszczególnych ćwiczeń nie można wykonywać byle jak i przy okazji, liczy się precyzja, właściwy rytm ruchów oraz sposób oddychania. Wytwarzające się wówczas endorfiny pozwalają zatracić się w działaniu, dając kontrolę nad sytuacją i poczucie szczęścia. Stan flow dodaje skrzydeł i przynosi porcję energii, którą można wykorzystać we wszystkich sferach życia.

Treningi sztuk walki nie potęgują agresji, ale raczej uczą opanowania. Poza tym podnoszą poziom bezpieczeństwa oraz wpływają na stan zadowolenia. Już choćby z tych powodów stają się elementem prozdrowotnego stylu życia.

Czytaj dalej...

Trener personalny – niezawodny jak przyjaciel

Trener personalny – niezawodny jak przyjaciel

Jak być zdrowym i szczęśliwym? To pytanie zadaje sobie codziennie wiele osób w każdym wieku, tym częściej, im bardziej wzrasta w społeczeństwie świadomość prozdrowotna. Obecnie obserwujemy przecież kolejną zmianę hierarchii wartości. Obok rodziny i sukcesu zawodowego równie ważne stają się zadowolenie i samorozwój. Wydłużająca się średnia życia nie wystarcza, chcemy być jak najdłużej sprawni zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Nie powinno więc dziwić, że coraz chętniej szukamy porad u specjalistów. Aktywność fizyczna uznawana jako jeden z leków na długowieczność, ma także ciemną stronę, głównie wtedy, gdy podejmowana jest lekkomyślnie albo nieodpowiedzialnie. Pamiętając o przeciążeniach i kontuzjach, warto więc zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Być może z tego właśnie powodu coraz chętniej decydujemy się na zajęcia z trenerem personalnym. To nie tylko instruktor określonej dyscypliny sportowej, specjalista od aktywności fizycznej, indywidualny korepetytor z wychowania fizycznego, to przecież projektant lepszej wersji naszego Ja, przewodnik, który nauczy, jak dbać o ciało i psychikę w codziennych sytuacjach. Trener osobisty wyjaśni, jak prowadzić aktywny tryb życia, właściwie dobrać dietę, żyć spokojniej, czyli po prostu zdrowiej. Pokaże skuteczne sposoby relaksu, doradzi, co jeść i jak radzić sobie z natłokiem wyzwań i obowiązków. Posiadając odpowiednie kompetencje psychologiczne i pedagogiczne, nauczy nieco innych sposobów radzenia sobie z codziennością.

            Oczywiście, ważną rolę odegra aktywność fizyczna, dostosowana do Twoich potrzeb, wieku, a także stylu życia. Trener personalny za pomocą drobnych korekt spróbuje wprowadzić ład w Twój codzienny plan dnia. Zazwyczaj zamiast rewolucji wystarczą niewielkie zmiany, wypełniające jakieś braki albo zaspokajające potrzeby sygnalizowane przez Twoje ciało. Trener osobisty pozna je podczas pierwszego spotkania, w czasie rozmowy o tym, co Ci dolega, jakie masz marzenia i oczekiwania. Wszystko po to, by opracować plan działania, a potem skutecznie Cię motywować. Stanie się Twoją chęcią i przypomnieniem o ustaleniach. Doradzi, co jeść, jaką wybrać aktywność fizyczną, jaki kupić sprzęt sportowy. I będzie obserwował zmiany, by cieszyć się Twoimi postępami, ale i przeciwdziałać zastojom.

To pokazuje, że relacja między Tobą a trenerem personalnym powinna być oparta na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Nie musisz być taki jak on, to on winien dostosować się do Ciebie, by pomóc Ci spełnić marzenia, wypracować nowe wzorce zachowań, ale i zweryfikować Twoje oczekiwania. Z tego powodu nie może postępować rutynowo, ale musi umieć wyjść poza wcześniejsze doświadczenia, by przygotować dla Ciebie coś niepowtarzalnego. Dokładnie na Twoją miarę.

Czytaj dalej...

Rękawice Bokserskie

Jak dobrać rękawice bokserskie?

Każdy, kto trenuje boks albo inne sztuki walki, dość szybko przekona się, że rękawice to jeden z najbardziej potrzebnych elementów wyposażenia, bez którego udział w zajęciach okaże się niemożliwy, a nawet niebezpieczny dla zdrowia. Wojownicy chronią swoje dłonie od czasów najdawniejszych. Początkowo korzystano ze skórzanych pasków, czasami nabitych żelazem, by zwiększyć siłę uderzenia. Jednak dobranie odpowiednich rękawic nie jest sprawą oczywistą.

 

Najważniejszy jest rozmiar

Oczywiście, żeby rękawice do boksu spełniały swoje zadania powinny być dobrze dopasowane. Po pierwsze muszą usztywniać nadgarstek, temu służy rzep albo sznurówki, po drugie muszą chronić kości i ścięgna dłoni. Szerokość i długość dłoni ma znaczenie drugorzędne, przestrzeń między ręką a wewnętrzną powłoką rękawicy możesz wypełnić bandażem bokserskim albo rękawicą wewnętrzną. To zwiększy komfort trenowania, ponieważ dodatkowa warstwa będzie pochłaniać pot.

Wielkość i waga rękawic do boksu decydują o bezpieczeństwie trenującego. To one amortyzują siłę uderzeń, zwiększają powierzchnię gardy, ale wpływają również na szybkość zadawania ciosu. Tylko w przypadku rękawic przyrządowych, przeznaczonych do treningów ze sprzętem, możesz spotkać znane rozmiary od S do XL. Zazwyczaj jednak podawana jest waga w uncjach (1 oz, od włoskiego słowa onza, to 28,35 g). Rękawice powinny być dostosowane do masy ciała trenującego. To ważne, ponieważ cięższa rękawica zwiększy wysiłek. Będziesz w niej aktywnie spędzać kolejne godziny wyczerpującego treningu. Wówczas zdasz sobie sprawę, że każdy gram ma znaczenie.

Oto rozmiary rękawic:

6 oz – dla osób do 45 kg; 8 oz – dla osób o wadze 45–65 kg; 10 oz – dla osób 65–78 kg; 12 oz – dla osób 78–90 kg; 14 oz dla tych ważących powyżej 90 kg.

Przyjmuje się, że najmniejszy rozmiar przeznaczony jest dla najmłodszych, 8 oz dla młodzieży, 8–10 oz dla kobiet, pozostałe dla mężczyzn. Oczywiście, w sprzedaży można spotkać rękawice bokserskie nawet do 20 oz, czyli ważące 567 g. Te dedykowane są jednak dla zawodowców wagi ciężkiej.

 

Kształt rękawic

Zależy przede wszystkim od przeznaczenia rękawic, w tym od uprawianej dyscypliny. Rękawice bokserskie mogą wprawdzie służyć także trenującym kickboxing, jednak niektóre style walki wymagają nieco innego ich wyprofilowania. Klasyczne rękawice do boksu mają dużą bulwiastą czaszę, wypełnioną pianką. To główna część ochronna. Te do boksu tajskiego są nieco spłaszczone, co zapewnia zawodnikom swobodniejsze ruchy dłonią. Wreszcie rękawice dla zawodników MMA są najmniej zabudowane.

 

Wykonanie i wygoda

Sprawą drugorzędną jest materiał powłoki rękawic – skóra naturalna albo tworzywo sztuczne, ważniejsza jest ich jakość. Te skórzane są trwalsze i powodują mniejsze pocenie się dłoni. Przed nadmiarem wilgoci chronią jednak bandaże bokserskie, a przede wszystkim odpowiedni system wentylacyjny. Zadbaj o to, by materiał, z jakiego wykonane są rękawice, zwłaszcza na wewnętrznej części dłoni, przepuszczał powietrze.

O wygodzie decyduje też sposób zapięcia rękawic. Z tego powodu polecamy rzepy, odpowiednio szerokie, by usztywnić nadgarstek, i dobrze wykończone. Nakładanie rękawic nie może być zbyt żmudne i czasochłonne. Nie warto więc kierować się sentymentem do klasycznych wersji sznurowanych.

 

Producenci i pośrednicy

Przed zakupem najlepiej poradzić się kogoś doświadczonego, z dobrą znajomością ofert i aktualnych trendów. Taki broker rękawic do boksu rozpozna za nas rynek i doradzi. W tym zakresie pomocą służy również sklep sportowy Sztuki Walki Backfist https://sklep.backfist.pl/. Sprowadzany asortyment odpowiada preferencjom statystycznego klienta, ale spełnimy również oczekiwania bardziej wyrafinowane. Właściciel, Tomasz Boral, bazuje na swoim doświadczeniu zawodniczym i trenerskim, więc można powiedzieć, że rozpozna potrzeby, zanim jeszcze zostaną wypowiedziane. Potrzebne będą podstawowe informacje: styl walki, forma treningu, częstotliwość oraz cele do zrealizowania. Mając takie dane wyjściowe, doradzimy i dobierzemy coś dla Ciebie.

Czytaj dalej...

OFERTA

PLANY TRENINGOWE

Image

BACKFIST LADIES

TRENING DLA PAŃ
Image

BACKFIST SUPERMAN

TRENING DLA PANÓW
Image

BACKFIST SILVER

TRENING DLA SENIORÓW
Image

NINJA BACKFIST KIDS

TRENING DLA DZIECI
Image

BACKFIST POWER

TRENING DLA SPORTOWCÓW
Image

BACKFIST DLA FIRM

Image

BACKFIST COMBAT

SZKOLENIE SŁUŻB MUNDUROWYCH
Image

TRENING MENTALNY

KATEGORIE

Image

TRENING PERSONALNY

Image

FITNESS

Image

MODELOWANIE SYLWETKI

Image

MASAŻ

Image

DIETA

Image

TRENING SZTUK WALKI

Image

KURS SAMOOBRONY

Image

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Skontaktuj się z Backfist

Jesteś zainteresowana/zainteresowany tym, o czym piszemy na łamach naszej strony?
Zapraszam do kontaktu.
Tomasz Boral
Wpisz imię
Podaj numer telefonu
Wprowadź adres email Błędny adres email
Proszę, napisz wiadomość

Adres

ul. Hutników 9 42-200 Częstochowa

Email

backfist@wp.pl

Telefon

Tomasz Boral: +48 602 74 54 95