Redaktor

Redaktor

Trener personalny w Częstochowie czyli Backfist po pandemii

Trener personalny w Częstochowie czyli Backfist po pandemii

Trener personalny w Częstochowie czyli Backfist po pandemii jest być może tytułem nie trafionym. Być może za kilka tygodni okaże się, że to okres przejściowy między falami zachorowań, zwłaszcza że liczba zakażonych ostatnio wzrasta w naszym województwie. Jest to jednak dobry czas, by zdiagnozować mocne i słabe strony firmy, by odpowiednio rozwijać je albo eliminować.

Od 6 czerwca wróciliśmy do pracy w trybie stacjonarnym, bo wcześniej spotykaliśmy się w mediach społecznościowych. W czasie izolacji społecznej pozostawaliśmy w kontakcie z klientami, ponieważ dbamy o ich bezpieczeństwo i zdrowie bez względu na okoliczności. Z tego również powodu po ponownym otwarciu Backfist Dojo – Ośrodka Treningu Personalnego w Częstochowie przy ul. Hutników przestrzegamy obowiązujących aktualnie zasad sanitarnych. Dobry Trener personalny w Częstochowie dba o swoich klientów.

Zmiana formuły treningów wymuszona potrzebą zachowania dystansu nie była aż taka trudna. Od wielu lat Prywatna Szkoła Walki „Backfist” koncentruje się na zajęciach personalnych albo realizowanych w kilkuosobowych grupach. Obecnie okazało się, że ta forma zajęć zapewnia klientom nie tylko efektywność i komfort, ale również bezpieczeństwo. Z myślą o treningach personalnych i kameralnych projektowany był nasz ośrodek treningu personalnego, otwarty przed kilku laty. To nie kombinat usług sportowych, w którym przewijają się codziennie tłumy anonimowych klientów, ale przestrzeń spotkania zaprzyjaźnionych ludzi skupionych wokół osoby trenera, Tomasza Borala. Czas pandemii pokazał, że powinniśmy unikać kontaktu z przypadkowymi osobami, ponieważ wiedza o ich stanie zdrowia może okazać się bezcenna. Budowana przez lata relacja wzajemnego zaufania sprawia, że obecnie możemy czuć się bezpiecznie. Na zajęciach uczymy przecież nie tylko technik i stylów walki, ale również podkreślamy znaczenie partnerstwa, zwracamy uwagę na wypracowywanie nawyków zwiększających bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich oraz zwracamy uwagę na czynniki potęgujące zagrożenie. Trener personalny w Częstochowie,  obecnej sytuacji sugeruje uwzględnienie tego dodatkowego elementu.

 

Trener personalny w Częstochowie
Trener personalny w Częstochowie

Nasza oferta nie uległa zmianie. Popularnością cieszą się nadal zajęcia samoobrony dla pań (prowadzone w różnych formach, choć oczywiście w tym momencie w ograniczonych liczebnie grupach), zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z wykorzystaniem technik sztuk walki oraz treningi personalne dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości wydolnościowych klienta. Trener personalny w Częstochowie obecnie zachęca nie tylko do pracy nad wydolnością organizmu i ogólną sprawnością fizyczną, ale również nad sylwetką, nieco zniekształconą w czasie pandemii. W wielu przypadkach to efekt uboczny rozkwitu pasji kulinarnych w społeczeństwie, siedzącego trybu życia oraz przejścia na tryb pracy zdalnej, które odebrało nam przyjemność codziennego spaceru.

W czasie pandemii media niejednokrotnie pokazywały przerażające i tragiczne sytuacje rozgrywające się na świecie. Wydaje się jednak, że najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, to zamknięcie się w domu i poddanie się poczuciu bezsilności albo przekonaniu, że za drzwiami czyha śmiertelne niebezpieczeństwo. Czasami groźniejszy jest bezruch oraz brak kontaktu z innymi, dlatego zachowując zasady bezpieczeństwa, nie można ulec paraliżującemu strachowi. COVID-19 pokazał, że świat jest nieprzewidywalny, ale można zrobić wiele, by poczuć się szczęśliwym. Jednym z takich „życiodajnych czynników” jest na pewno aktywność fizyczna (oczywiście z zachowaniem nieodzownych środków bezpieczeństwa). Pod okiem doświadczonego trenera i w gronie odpowiedzialnych znajomych to może się okazać naprawdę łatwe. A to gwarantuje Prywatna Szkoła Walki „Backfist” oraz najlepszy Trener personalny w Częstochowie.

Poznaj ofertę planów treningowych.

Jeśli szukasz trenera osobistego https://treningpersonalny24.pl/ kliknij tutaj.

Kurs Samoobrony Częstochowa

Kurs Samoobrony Częstochowa - Szkolenie w Kickboxingu - Egzamin na stopnie Polskiego Związku Kickboxingu

Jaki jest poziom zainteresowania kickboxingiem w polskim społeczeństwie? Sądząc po frekwencji na egzaminie na stopnie uczniowskie Polskiego Związek Kickboxingu, należy sądzić, że wzrasta on nieustannie. Między 7 a 14 grudnia 2019 roku w Prywatnej Szkole Walki „Backfist” odbył się sprawdzian umiejętności w zakresie sztuk walki dla wszystkich chętnych. Zgodnie z normami opracowanymi przez PZKB egzamin obejmował test techniczny, a dla grup zaawansowanych również walkę w pełnym kontakcie oraz test sprawnościowy. Stopniowanie wymagań jest sposobem motywacji oraz ujawnia troskę o zrównoważony rozwój uczniów. To również informacja zwrotna dla trenerów, czy wybrane przez nich metody przynoszą oczekiwane efekty. Podczas zajęć to oni kształtują i oceniają kompetencje swoich podopiecznych i mobilizują ich do doskonalenia umiejętności, egzamin pozwala również zweryfikować ich wybory i metody.

Polski Związek Kickboxingu opracował dla uczniów 10-stopniową drogę rozwoju, od pasa koloru białego aż po pas brązowy z czarnym zakończeniem. Do przejścia całej drogi potrzeba ogromnej wytrwałości, ciężkiej pracy, wysokiego poziomu motywacji oraz znakomitych trenerów, doskonale wyszkolonych, ale także odpowiednio reagujących na bieżące problemy.

Kurs Samoobrony Częstochowa - W tym roku zainteresowanie egzaminem było tak duże, że zdających podzielono według kategorii wiekowych i stopnia zaawansowania. Dla każdej grupy – dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn – wyznaczono osobny dzień. Egzaminator PZKB, Tomasz Boral, trener personalny i instruktor z ogromnym doświadczeniem, sprawdził poziom wyszkolenia 62 osób. Z roku na rok w grupie trenujących obserwujemy wzrost liczby pań, co nie tylko potwierdza ich coraz intensywniejsze zainteresowanie aktywnością fizyczną, ale również zmianę preferencji w tym zakresie. Modyfikacja nawyków i postaw społecznych przekłada się również na wybór uprawianej przez kobiety aktywności fizycznej. Poza tym sztuki i sporty walki przestały być już kojarzone wyłącznie z agresywnym i brutalnym zachowaniem, a stały się doskonałą formą modelowania sylwetki oraz spędzania czasu wolnego.

Zdający byli doskonale przygotowani, nic dziwnego, że egzamin na wybrane stopnie dla wszystkich zakończył się sukcesem. Oczywiście, prezentacji umiejętności towarzyszył stres, wpisany w każdą formę sprawdzianu. Można to było zaobserwować przede wszystkim u młodszych uczniów. Ale i egzamin z panowania nad sobą został zaliczony. Sport i aktywność fizyczna to przecież doskonałe sposoby obniżania poziomu zdenerwowania, co procentuje w codziennym życiu.

PRZEJDŹ DO GALERII

Siła częstochowskich kobiet

O zaangażowaniu mieszkanek naszego miasta w rozmaite formy działalności można napisać wiele. Aktywnie uczestniczą w życiu politycznym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym oraz podejmują wiele cennych inicjatyw. Są posłankami, rektorami wyższych uczelni, prezesami firm, ale także, co równie ważne, dobrymi żonami i zatroskanymi matkami. Nic dziwnego, że potrzebują przestrzeni, w której mogą podyskutować o swoich sprawach i zastanowić się nad sposobami stymulowania zaangażowania pozostałych.

Jedną z takich możliwości jest Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej, zainicjowane w 2010 roku m.in. przez posłankę Halinę Rozpondek. Jubileuszowe – bo dziesiąte – spotkanie odbyło się 21 września br. w Auli Maximum Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Jak zwykle zorganizowano wiele warsztatów, treningów interpersonalnych, wykładów oraz dwa panele dyskusyjne, na temat Kreatywności kobiet oraz Dyplomacji kobiet. Poza tym można było zasięgnąć porady psychologa, neurologa, dermatologa czy podologa.

Jednym z prowadzących był Tomasz Boral, właściciel Szkoły Sztuk Walki Backfist, na co dzień prowadzący treningi personalne i rozmaite warsztaty z zakresu samoobrony oraz zajęcia poprawiające kondycję psychofizyczną, skierowane także do kobiet. W swoim wykładzie zwracał uwagę, że kluczowe znaczenie w osiągnięciu sukcesu ma odpowiedni poziom motywacji, determinacja, a przede wszystkim bardzo jasne wyznaczenie celu. Powoływał się przy tym na twórcę marki McDonald’s, który motywację i determinację stawiał ponad talent oraz wykształcenie. Dla chcących spróbować sił we własnym biznesie amerykańscy bracia stają się również świetnym przykładem, że należy bacznie rozglądać się wokół, by znaleźć jakąś niszę, niezagospodarowaną jeszcze przez innych, a powstałą choćby wskutek zmieniających się przyzwyczajeń społeczeństwa.

Również pozostali wykładowcy i trenerzy przygotowali niezwykle ciekawe wstąpienia i warsztaty. Kamila Grochowina opowiadała o pięknie wewnętrznym uzależnionym od kondycji psychicznej, Oliwia Bryła doradzała, jak zadbać o urodę, a Katarzyna Stankow uczyła podstaw zbilansowanej diety. Wydaje się więc, że częstochowskie forum stwarzało doskonałą okazję, by nauczyć się myślenia o zmianach, mądrze je planować, a następnie konsekwentnie przeprowadzać. Ten mechanizm można zastosować w skali mikro i makro, czyli zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym. Przede wszystkim trzeba jednak mieć marzenia i podjąć trud ich realizacji.

Zamarzyły o innym życiu czyli Koniec kursu samoobrony – początek życiowych zmian

Koniec kursu samoobrony – początek życiowych zmian 10 września 2019 roku grupa częstochowianek zakończyła warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki Backfist w ramach projektu Uwolnij się z grupy ryzyka, finansowanego przez Urząd Miasta Częstochowy. Zapisując się na zajęcia, kobiety chciały poprawić swoje poczucie bezpieczeństwa, nabyć pewności siebie, nauczyć się przydatnych technik samoobrony oraz wytrenować nawyki, które będą mogły wykorzystać w sytuacjach trudnych i groźnych. Obserwując ćwiczące panie, trzeba przyznać, że praca z zaangażowaniem przyniosła efekty. W nowoczesnej sali Backfist przy ul Hutników 9, zaprojektowanej z myślą o treningach sztuk walki, przez kolejne tygodnie odbywały się zajęcia prowadzone przez trenera Tomasza Borala. Uczestniczki dowiadywały się, jak poradzić sobie w czasie napadu, ćwiczyły zachowania przydatne w sytuacjach niebezpiecznych, ale przede wszystkim pilnie trenowały. Pracowały nad wytrzymałością organizmu, elastycznością ciała i koordynacją ruchów. Jedną z idei przyświecających działalności Stowarzyszenia jest upowszechnianie przekonania, że aktywność fizyczna jest fundamentem udanego życia. To podstawa samoobronny, ale również czynnik wpływający na samopoczucie i pewność siebie. Tomasz Boral, prezes Stowarzyszenia, a przede wszystkim doświadczony trener i popularyzator sztuk walki, przekonuje, że elementy różnych technik i stylów można włączyć do swojego codziennego treningu. W ten sposób można połączyć zdrowe i pożyteczne. Kopnięcia, wymachy rąk, przewroty i silne nogi mogą kiedyś uratować życie nam lub komuś z bliskich. Celem warsztatów była również poprawa samooceny poprzez ćwiczenia fizyczne. Poczucie, że ciało jest nam posłuszne i staje się coraz sprawniejsze, doskonale wpływa przecież na psychikę i pozwala nabyć przekonania, że marzenia są możliwe do spełnienia, nawet jeśli wymagają dużego nakładu pracy. To chyba najlepszy sposób przeciwdziałania przemocy, rozgrywającej się czasami w sposób bezgłośny i niemal niesłyszalny. Do odparcia ataku często potrzeba siły charakteru i pewności siebie. Certyfikaty wręczyli uczestniczkom Tomasz Boral oraz Katarzyna Bigosińska, koordynatorka projektu. Była to miła uroczystość podsumowująca wspólne spotkania, bo przecież zajęcia sprzyjały także poznawaniu nowych osób i budowaniu relacji. Nic tak nie zbliża jak wspólna aktywność fizyczna.

Subskrybuj to źródło RSS

OFERTA

PLANY TRENINGOWE

Image

BACKFIST LADIES

TRENING DLA PAŃ
Image

BACKFIST SUPERMAN

TRENING DLA PANÓW
Image

BACKFIST SILVER

TRENING DLA SENIORÓW
Image

NINJA BACKFIST KIDS

TRENING DLA DZIECI
Image

BACKFIST POWER

TRENING DLA SPORTOWCÓW
Image

BACKFIST DLA FIRM

Image

BACKFIST COMBAT

SZKOLENIE SŁUŻB MUNDUROWYCH
Image

TRENING MENTALNY

KATEGORIE

Image

TRENING PERSONALNY

Image

FITNESS

Image

MODELOWANIE SYLWETKI

Image

MASAŻ

Image

DIETA

Image

TRENING SZTUK WALKI

Image

KURS SAMOOBRONY

Image

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Skontaktuj się z Backfist

Jesteś zainteresowana/zainteresowany tym, o czym piszemy na łamach naszej strony?
Zapraszam do kontaktu.
Tomasz Boral
Wpisz imię
Podaj numer telefonu
Wprowadź adres email Błędny adres email
Proszę, napisz wiadomość

Adres

ul. Hutników 9 42-200 Częstochowa

Email

backfist@wp.pl

Telefon

Tomasz Boral: +48 602 74 54 95